Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
GDPR vaatimusten mukainen toiminta” Päivitetty 23.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy (Y-tunnus: 1806816-9)

Kirkkotallintie 2

02400 Kirkkonummi

Puhelin +358 50 555 4685

Sähköposti kukkakauppa@kirkkonummenkukka.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anne Kataikko, kukkakauppa@kirkkonummenkukka.fi, puh. +358 50 555 4685

REKISTERIN NIMI

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n Työntekijärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n asiakkaaksi, ostanut tavaraa ja/tai osallistuu Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun, sähköpostitse kukkakauppa@kirkkonummenkukka.fi tai rekisterinhoitajalle.

Työntekijärekisterin tarkoituksena on ylläpitää työntekijän yhteys- ja palkkatietoja. Palkanlaskenta on ulkoistettu jossa yhteydessä on palkanlaskentaa varten tarvittavat Työntekijätiedot siirretty palkanlaskentaa toteuttavalle kotimaiselle yhtiölle. Työntekijätiedot tuhotaan työsuhteen päättymisen jälkeen.

TIETOJEN SÄILYTYS

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.
Työntekijärekisteri säilytetään työsuhteen voimassaolon ajan.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakas- ja toimittajarekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Y-tunnus
Tiedot käsitellyistä tilauksista
laskutusosoitteet, laskutukset ja maksusuoritukset
Tilausten logistiikan seurantatiedot
Työntekijärekisteriin kerätään työntekijöistä seuraavat tiedot

nimi
sotu
verotustiedot palkanlaskentaa varten
pankkiyhteys palkanmaksua varten
kotiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SUOJAUS

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n järjestelmissä ja sivuilla tiedot liikkuvat suojattujen SSL-yhteyksien kautta. Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään luottamuksellisena Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmä on palvelutarjoajan
pilvipalvelussa EU-alueen sisällä ja palveluntarjoaja on sertifioitu ISO 27001 – tietoturvastandardilla. Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy suojaa rekisterin tietoja parhaansa mukaan.
Mikäli Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy epäilee tietomurtoa, niin Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy ilmoittaa siitä viipymättä niille asiakkaille, joihin se on kohdistunut ja kertoo myöhemmin mihin toimenpiteisiin asian johdosta on ryhdytty. Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy on tuottanut sisäisen ohjeiston tietomurtojen varalta.
Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy pyrkii pitämään tätä tietosuojaselostetta ajan tasalla.

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN SEKÄ KIELTO-OIKEUS

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus:

tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterin ylläpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttöä suoramainonnassa ja markkinointiviestinnässä.
Mahdollinen tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö on lähetettävä kirjallisesti Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n yhteyshenkilölle.

EVÄSTEET

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy käyttää sivuillaan evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Lisäksi sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka voi käyttää omia evästeitään sivuilla palvelun tuottamiseen.
Evästeet ovat tarpeellisia sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

IP-OSOITEET

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n sivuilla vierailevien käyttäjien ja Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti järjestelmien loki-tietoihin. Lokia käytetään
tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n henkilöstöllä.

LINKIT TOISIIN WWW-SIVUSTOIHIN

Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n ylläpitämillä sivuilla on linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivuille. Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy ei vastaa näiden ulkopuolisten sivujen turvallisuudesta, sisällöstä eikä kyseisillä sivuilla kerätyistä tiedoista.
Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu Oy:n ylläpitämillä sivuilla on sosiaalisen median toimintoja (esimerkiksi Facebook, Linkedin). Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto käyttää.